សង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិង អឺរ៉ង់ ស្ទើតែផ្ទុះឡើង ខណៈនាវាចម្បាំង និងយន្តហោះ បានចេញដំណើរ ប៉ុន្តែ លោកត្រាំ ដូរចិត្តយ៉ាងលឿនលុបចោលវិញ

(អន្តរជាតិ)៖  នៅយប់ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ង់ស្ទើតែផ្ទុះឡើង ខណៈនាវាចម្បាំង និងយន្តហោះ បានចេញដំណើរ ប៉ុន្តែ លោកត្រាំ ដូរការម្រេចចិត្តយ៉ាងលឿនលុបចោលវិញ។

US ចង់សងសឹក អឺរ៉ង់ ដែលបានបាញ់ទម្លាក់ ដ្រូនឈ្លបការណ៍ ខណៈអឺរ៉ង់ថា ជាការហោះបំពានដែនអាកាសខ្លួន។ ការដកថយរបស់លោក ត្រាំ ដោយសារយល់ឃើញឡើងវិញថា ការធ្វើសង្គ្រាមសងសឹកនេះ មានហេតុផលមិនសមស្រប Disproportionate៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង