ជំនន់ទឹកភ្លៀង​ ជំរុញឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះ​បន្ទា​ន់ នៅក្នុងទីក្រុង ​Oklahoma ​សហរដ្ឋអាមេរិក

(អាមេរិក)៖ ជំនន់ទឹកភ្លៀង ​ដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះភ្លៀង កំពុង​ជន់​លិច​​ក្នុង​ទីក្រុង ​Oklahoma ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យមាន​ការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍។

ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះ បានរាយការណ៍ថា ពួកគេបានជួយសង្គ្រោះអ្នកបើកបរ ដែលជាប់គាំងដោយ​សារជំនន់ទឹកភ្លៀង​ពីទីតាំងផ្សេងៗ ទៅកាន់កន្លែង​មានសុវត្ថិភាព។​

សូមបញ្ជាក់ថា ព្យុះភ្លៀង​បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច ៦នាក់​ និងបានបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅស្ថាន ព្រមទាំងតំបន់អាជីវកម្មមួយចំនួន ចាប់ពីវា​បានវាយប្រហារតំបន់​រងគ្រោះ៕ (មាលីកា)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង