ក្មេងតូច និងមាន់ស្ងោរ!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្មេងតូច និងមាន់ស្ងោរ! មាន់ស្ងោរមួយចាន់ និងធូប១ដើម ហើយមានក្មេងអាយុប្រហែល៣ខួប អង្គុយពែននៅពីមុខដោយសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែក​
មើលមាន់ស្ងោរដែលនៅក្នុងចាន តែមិនហ៊ានយកស៊ី!។

«មានថ្ងៃមួយស្ត្រីជាម្តាយក្មេងតូចបានចេញទៅខាងក្រោយផ្ទះដើម្បី រកបេះបន្លែ យកមកធ្វើម្ហូប ដោយទុកកូនតូចនៅផ្ទះតែឯងនិងមាន់ស្ងោរមួយចាន់។

«ម្តាយក៏ប្រាប់កូនថា កូនអង្គុយមើលផង ប្រយ័ត្នឆ្មាស៊ីមាន់ ខណៈដែលកូននោះចង់ស៊ីមានស្ងោរដែរ។ ម្តាយមិនទុកចិត្ត ក៏បានដោតធូប១ រួចប្រាប់កូនថា…..?»។

តើម្តាយប្រាប់កូននោះថាដូចម្តេច…..?
តើកូនតូចបាននឹងកំពុងគិតអ្វីទៅលើមាន់នោះ………………?៕ (SN-កុសល)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង