ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញលទ្ធផល​ ​ដែលរដ្ឋមន្ត្រី​ចូលរួមក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ជាន់ខ្ពស់​​ ​នៅទីក្រុងប៉ារីស​​

(ភ្នំពេញ)៖ ឯកឧត្ដម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភានេះ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ស្ដីពី “ចីរភាពបំណុល សម្រាប់ចីរភាពកំណើន: ចីរភាពហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (Sustainable Debt for Sustainable Growth: Sound Financing for Development)” និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានា ដែលបានរៀបចំនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង៕

ខាងក្រោមនេះ ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ ដែលទទួលបានតាមរយៈការអញ្ជើញចូលរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង