វីដេអូ ៖ ច្បាប់ សហជីព កែប្រែ ១០ មាត្រា ត្រូវបាន លើក មក ពិគ្រោះ យោបល់ រវាង ភាគី រាជរដ្ឋាភិបាល សហជីព និង ថៅកែ រោងចក្រ សហគ្រាស

[mom_video type=”youtube” id=”OOciur9wL5c”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង