វីដេអូ ៖ ស៊ីម៉ាក់កំទេចគ្រាប់មីនបានជាង ៨ពាន់គ្រាន់ និងរំដោះផ្ទៃដីជិត២ពាន់ហិកតា ក្នុងខេត្តចំនួន៥

[mom_video type=”youtube” id=”VtD4lJCizfA”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង