វីដេអូ ៖ បណ្តឹង​តាម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក មាន​ប្រសិទ្ធភាព​មែន​! បុរស​ម្នាក់ ទទួលបាន​ដី​ពី​ក្រុមហ៊ុន 7NG នៅ​វិហារ​សួគ៌​ហើយ និង​ប្រាប់​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង ទៅ​ជួប​ក្រុមហ៊ុន​ផ្ទាល់​!

[mom_video type=”youtube” id=”RDwy3xuolm4″]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង