វីដេអូ ៖ សំរាម ស្បោង ផ្លា ស្ទិ ក ក្រណាត់ និង ឫស រុក្ខជាតិ ជាច្រើន រសាត់ មក ទើ នៅ ឆ្នេរ អូរ ឈើទាល ខេត្ត ព្រះសីហនុ

[mom_video type=”youtube” id=”alCLiW-yq2A”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង