វីដេអូ ៖ អស់ទាស់ហ្មង! ព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តស្វាយរៀងលើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង៤៧ម៉ឺននាក់មកគ្រប់ទិសទី!

[mom_video type=”youtube” id=”-K_jLoZ0PcY”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង