វ៉ាស៊ីនតោន៖ អាមេរិកព្រមានចិនទាក់ទិននឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពសព្វាវុធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង