ផានម៉ុនចុម៖ លោក គីម ជុងអ៊ុន ទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោក មូន ជេអ៊ីន ដែលអញ្ជើញលោកឲ្យធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង