ព័ត៌មានវីដេអូ ៖ ផ្លូវមួយខ្សែតភ្ជាប់ពីក្រុងខេមរភូមិន្ទមកឆ្នេរបាក់ខ្លងលេងមានក្តីបារម្ភក្នុងការធ្វើដំណើរទៀតហើយ!

[mom_video type=”youtube” id=”ihOg4Qx4mAQ”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង