ព័ត៌មានវីដេអូ ៖ សម្ដេចតេជោប្រកាសថាខេត្ត៧ដែលទទួលបានសេវារថយន្តក្រុងឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃ១២រហូតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែររួច

[mom_video type=”youtube” id=”8cyJWhmXtgw”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង