ព័ត៌មានវីដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គលើកទី៦

[mom_video type=”youtube” id=”L0bS5iRgl5I”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង