ទើបតែដឹង! ការពិតបទ «ចំប៉ាផ្សារលើ» គេរាំចឹងសោះ!

កម្ពុជា ៖ បុរសម្នាក់ទំនងជាស្រវិងដល់ករហើយមើលទៅ ក្នុងកម្មវិធីមង្គលមួយ លោកបានឡើងរាំយ៉ាងសង្ហានូវបទចាស់របស់លោក ស៊ីន ស៊ីសាមុត ច្រៀងដោយភ្ញៀវកិត្តិយសដែលចូលរួមម្នាក់។

 

 

សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា៖

 

[mom_video type=”youtube” id=”dVIn4GUsKT0″]

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង