វីដេអូ ៖ ពេលនេះច្បាស់មែនទែនហើយ សារធាតុនីត្រាតប្រើសម្រាប់រក្សាសាច់ អាចបង្កជំងឺមហារីក

[mom_video type=”youtube” id=”jz4RrD430ZU”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង