វីដេអូ ៖ ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង! ប្រទះឃើញភស្តុតាងមួយ មិនធ្លាប់ជួប​ នៅកប់ពីក្រោម​ប្រាសាទ​ភិមានអាកាស​

[mom_video type=”youtube” id=”0Mokc9SysHc”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង