វីដេអូ ៖ អាមេរិកពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអាល្លឺម៉ង់ និងរុស្ស៊ី ក្នុងសំណុំរឿង Nord Stream 2 pipeline

[mom_video type=”youtube” id=”Cs5PHj7xZdw”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង