វីដេអូ ៖ សសរស្តម្ភពីរក្នុងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមក្នុងនោះប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សានូវសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត

[mom_video type=”youtube” id=”Uz1ajqbeV-w”]

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង