រុស្ស៊ីនឹងធ្វើទំនើបកម្មយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su 57 ដោយបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យម

អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី នឹងធ្វើទំនើបកម្មយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su 57 ដោយបំពាក់បំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យម ដូចជាយន្តហោះចម្បាំង Kinzhal ។

យន្តហោះចម្បាំង Kinzhal គឺជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលនុក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យម ដែលអាចបាញ់បានក្នុងរយៈចម្ងាយ២០០០គីឡូម៉ែត្រ ស្មើនឹងចម្ងាយ១២៤៣ម៉ាយ ។

តាមគម្រោង អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាយោធារុស្ស៊ី នឹងបំពាក់គ្រាប់មីស៊ិលនុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យមលើយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi Su 57 អោយចប់រួចរាល់នៅឆ្នាំ២០២៧ខាងមុខ ៕លីលី

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង