ព្យុងយ៉ាង៖ កូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដែលជាការបញ្ជូនសារដល់អាមេរិក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA កូរ៉េខាងជើង បានផ្សព្វផ្សាយថា យោធាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដែលជាការបញ្ជូនសារទៅអោយអាមេរិក ។

នេះជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់កូរ៉េខាងជើង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៨ ដែលបានបាញ់សាកល្បងអាវុធរបស់ខ្លួន ។

ការបាញ់សាកល្បងអាវុធទំនើបនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈកូរ៉េខាងជើង និងអាមេរិក បានមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាឡើងវិញ ៕លីលី

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង