បង់ក្លាដែសត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនពលរដ្ឋរ៉ូហ៊ីងយ៉ាមួយចំនួនទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញ

(បរទេស)៖ អាជ្ញាធរបង់ប្រទេសក្លាដែសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចាប់ផ្តើមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនជាតិភាគតិមូស្លីមរ៉ូហ៊ីងយ៉ាមួយចំនួនក្នុងចំណោមជាង ៧០ម៉ឺននាក់​។

ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនដែលគ្រោងនឹងចាកចេញបាននិយាយថាពួកគេនឹងបដិសេធមិនទៅដោយសារតែភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកខ្លះនិយាយថាគ្រួសាររបស់ពួកគេបានភៀសខ្លួនពីជំរំរបស់ពួកគេនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីគេចពីការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ។

ជាមួយគ្នានេះ ​មន្រ្តីមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗថាពួកគេនឹងទទួលបានជនភៀសខ្លួន១៥០ នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ៕ (មាលីកា)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង